Home » Voedselsoevereiniteit » Voedselsoevereiniteit - Materialen » Videoboodschappen over de strijd tegen soja in Paraguay

Videoboodschappen over de strijd tegen soja in Paraguay

Uitwisseling videoboodschappen tussen Paraguay, Nederland en Duitsland

Om het verzet tegen het uitbreiden van sojavelden in Paraguay te verbinden aan het verzet tegen de megastallen en dierindustrie in Europa, heeft ASEED in 2009 in samenwerking met La Soja Mata een project opgezet waarbij videoboodschappen van direct betrokkenen werden uitgewisseld. In Paraguay vertelden inwoners van kleinschalige boerengemeenschappen die negatieve gevolgen van sojateelt ondervinden, hun verhaal, inclusief een boodschap aan boeren en consumenten in Europa. Aan bewonersorganisaties in Nederland en Duitsland die zich tegen megastallen verzetten, worden de boodschappen vertoont en weer nieuwe videobrieven opgenomen.
Elke betrokkene vertelt zijn of haar eigen verhaal en op deze manier passeren heel wat thema’s en argumenten tegen grootschalige sojaproductie en varkensstallen, de revue. Via de boodschappen hopen we de vele mensen aan verschillende kanten van de soja-keten dichter bij elkaar te brengen. Verschillende organisaties kunnen zo mogelijks argumenten en alternatieven van elkaar overnemen om zo samen sterker te staan in de strijd tegen de agro-multinationals, sojaproducenten en grote varkenshouders.

Tijdens de ‘varkenstoer’ in juni 2009 door Nederland en Duitsland werden zowel op straat als tijdens de informatie-avonden videoboodschappen vertoond. Uiteindelijk werden de Europese boodschappen ook weer in Paraguay vertoond. De meeste videoboodschappen uit Paraguay zijn nog online te zien. (Als de verbinding te langzaam is om te streamen kun je een video beter eerst downloaden.)

Videoboodschappen over gevolgen van sproeien met pesticiden in Paraguay

videoboodschap4-Teofilio_SosaVideoboodschap van boer Teofilio Sosa aan de Europese burgers
Rechtstreekse boodschap van señor Sosa van San Isidro, Paraguay, aan de Europese burgers die met hun vleesconsumptie de honger in zijn streek drastisch doen toenemen. Dit doordat er in zijn regio een grote expansie van sojamonocultuur is, die de bevolking haar eigen middelen om zich te voeden afpakt. Deze soja is het basisbestanddeel om de koeien, varkens en kippen in Europa te voederen.
https://aseed.net/movies/4_Videoboodschap_Teofilio_Sosa.mpg


videoboodschap1_de_oudjes
De oudjes van Tekojoja

Getuigenissen van dorpelingen die naast een sojaveld wonen dat eigendom is van de burgemeester van hun district Vaquería. De oude man en zijn vrouw zijn bedlegerig en lijden sterk onder de frequente besproeiingen met pesticiden. De burgemeester, die vol trots zijn neoliberale ideeën verkondigt, ontkent iedere vorm van gezondheidsproblemen al gevolg van de besproeiingen.
https://aseed.net/movies/1_De_oudjes_van_Tekojoja.mpgvideoboodschap2_marical-lopezGetuigenis over gifsproeien in de gemeenschap Mariscal Lopez

De campesino-gemeenschap Mariscal Lopez, in de Paraguayaanse provincie Caaguazú, wordt bedreigd door het sproeien op gemeenschapsvelden die voor sojateelt werden verhuurd binnen de gemeenschap. Een getuigenis.
https://aseed.net/movies/2_Getuigenis_over_gifsproeien_in_Mcal_Lopez.mpgvideoboodschap3_protest-mariscal-lopezManifestatie tegen binnendringen van
sojateelt in Mariscal Lopez

Verslag van manifestatie op 12 november 2008 in deze gemeenschap. Inwoners verzetten zich er tegen het illegale gifspuiten in het gebied. Mariscal Lopez is een kolonie in de provincie Caaguazú, en lijdt erg onder het uitbreiden van sojavelden binnenin de gemeenschap over de laatste jaren. Maar de inwoners staan sterk om hun gemeenschap leefbaar te houden.
https://aseed.net/movies/3_Manifestatie_tegen_sojateelt_in_Mcal_Lopez.mpgvideoboodschap5-gif_naast_de_schoolSproeien op sojaveld naast school in Yguarory

Leerkrachten van de lokale dorpsschool in Yguarory, in de Paraguayaanse provincie Caaguazú getuigen over het sproeien op een naburig sojaveld diezelfde morgen waardoor zowel leerkrachten als leerlingen ziek werden.
https://aseed.net/movie/5_Gifsproeien_op_sojaveld_naast_school_in_Yguarory.mpgvideoboodschap6-strijd_in_yvypeStrijden om te overleven in Paraguay

Deze videoclip vertelt de trotse strijd van kleinschalige boeren in Paraguay tegen de agro-industrie. Deze laatste bedreigt het voortbestaan van boerengemeenschappen door de introductie van gentech-gewassen, een kapitaal-intensieve mechanisering en het rijkelijk sproeien met pesticiden. De video laat zien wat gebeurde op 28 oktober 2008, toen een grote groep campesino’s de tractoren met sproei-installaties van Braziliaanse sojaproducenten tegenhielden.
https://aseed.net/movies/6_Strijden_om_te_overleven_in_Yvypé.mpg

 Videoboodschappen over de boerenstrijd: landbezettingen, mobilisaties en criminalisering van de strijd

videoboodschappen9-het_verhaal_achter_de_fotoHet verhaal achter de foto
Interview met een vrouw uit de gemeenschap Mariscal Lopez die getuigt over de zware repressie die ze zoals anderen onderging tijdens de demonstraties van de FSP op 5 november in Asunción.
https://aseed.net/movies/9_Het_verhaal_achter_de_foto.mpgvideoboodschap7-criminalisering_boerenstrijdRepressie in San Pedro

Een verslag van de arrestatie, in oktober 2008, van Elvio Romero en enkele van zijn kameraden. Deze videoboodschap laat enige aspecten zien van het brute geweld dat wordt gebruikt tegen de leiders van de boerenbewegingen in Paraguay. Ze strijden voor hun land en hun levensonderhoud en tegen de uitbreiding van de soja-monocultuur. Het in deze video vertoonde verhaal speelt zich af in het district van Lima in de provincie San Pedro.
https://aseed.net/movies/7_Criminalisering_van_boerenstrijd_in_San_Pedro.mpgvideoboodschap8-slachtoffers_van_de_sojamaffiaSlachtoffer van de sojamaffia in Paraguay

Slachtoffers van de sojamaffia in Paraguay. Over twee ontruimde landbezettingen in de soja-provincie Alto Paranà en de daaropvolgende moord op boerenleider Bienvenido Melgarejo. Begin oktober 2008.
https://aseed.net/movies/8_Slachtoffers_van_de_Soja-mafia.mpgvideoboodschap10-leraar_walryBoodschap van Walry

Boodschap van een leraar uit Mariscal Lopez, Paraguay, wiens kind dreigde te sterven door het hevige gebruik van pesticiden op sojaplantages rond zijn dorp.
https://aseed.net/movies/Videoboodschap_van_leraar_Walry.mpg