Vleesafdeling supermarkt gesloten

Antwerpen, 6 augustus 2009 – Een groep van 40 deelnemers aan het klimaatactiemap heeft tijdelijk de vleesafdeling in de Delhaize supermarkt op de Meir in Antwerpen gesloten. De productie en verkoop vlees en zuivel draagt wereldwijd meer bij aan de verandering van ons klimaat dan al het verkeer en transport samen.
Tegen deze activiteit die wereldwijd voor ellende zorgt, maar toch in elke wijk onder de ogen van het publiek plaatsvindt, moet volgens de activisten eens worden opgetreden. De actie verliep voorspoedig. De bewaking van de dure shopping mall reageerde uiterst agressief, maar de manager van de supermarkt had liever wat een klein uurtje wat klimaatactivisten op bezoek die het winkelend publiek aansprak en een informatieve folder gaf, dan een rel in zijn winkel.

Op het moment wordt geschat dat het veranderde klimaat al verantwoordelijk is voor 300.000 extra doden per jaar. In de toekomst zal dit een steeds groter gevaar vormen voor de mensheid, ook omdat door toenemende droogte of juist extreme neerslag, de mondiale voedselvoorziening in de problemen gaat komen. Voor een stad als Antwerpen zal ook de zeespiegelstijging gevolgen gaan hebben.

De miljoenen dieren in de veehouderij brengen veel methaan en lachgas in de atmosfeer. Ook het ontginnen van nieuwe landbouwgebieden voor de productie van veevoer is rampzalig voor het klimaat; het afbranden van bos en savanne brengt veel CO2 in de lucht, het droogleggen van moerassen veel methaangas.
Vergeleken met hetzelfde gewicht aan groente of peulvruchten draagt kaas ongeveer 50 keer meer bij aan de uitstoot van broeikasgassen en rundvlees zelfs meer dan 80 keer.

Er is een gezamenlijke actie nodig om de niet-duurzame productie en het eindeloze wereldwijde gesleep met grondstoffen te stoppen. Westerse landen mogen niet langer blijven parasiteren op het Zuiden. De mensen daar verdienen steun als ze zich verzetten tegen vrijhandelsverdragen en de grote bedrijven die hun land en grondstoffen willen inpikken.

Binnen in de supermarkt werd de vleesafdeling afgezet met lint en borden met de duidelijke tekst ‘vleesafdeling gesloten wegens klimaatramp’. Buiten de supermarkt waarschuwde een ander deel van de groep voor de onethische verkooppraktijken die winkel plaatsvinden. Gelijktijdig werden lekkere hapjes zonder vlees en zuivel uitgedeeld om passanten te laten proeven dat een klimaatvriendelijk alternatief best lekker is.

Meer over landbouw en klimaat kun je lezen in het artikel ‘Het klimaatprobleem is een voedselprobleem’:  https://www.aseed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=696&Itemid=1&lang=nl