Home » Zaden » Zaden - Activiteiten » Volop zaden, discussie, actie en toekomstplannen tijdens geslaagd Reclaim the Seeds 2013

Volop zaden, discussie, actie en toekomstplannen tijdens geslaagd Reclaim the Seeds 2013

rts-2013-1Op 2 en 3 maart 2013 vond in Den Bosch het tweede Reclaim the Seeds Zadenweekend plaats. De zadenbeurs op zaterdag was goed bezocht en ook het workshopprogramma verliep succesvol. Tijdens de ‘doedag’ op zondag waren deelnemers bezig met het voorzaaien van zaden, het maken van borden voor gentechvrije zones en een guerilla garden-tocht die de straten in Den Bosch wat hebben vergroend. Kraamhouders en andere deelnemers waren enthousiast en ook de organisatoren vonden het een geslaagd weekend. Er was ook dit jaar weer een zeer divers publiek, en er werd veel informatie uitgewisseld. Gedurende het weekend was er aandacht voor zowel de politieke als de praktische kant van het in stand houden van de agrarische biodiversiteit en het uitwisselen van zaden zonder bemoeienis van grote zaadbedrijven.

De afgelopen jaren groeit de aandacht voor de herkomst van ons voedsel. Steeds meer mensen beginnen zelf met het produceren van voedsel. Dit is een interessante trend in tijden waarin kleinschalige en traditionele landbouw steeds meer onder druk staat. Ook groeit gelukkig het besef dat een grote diversiteit aan gewassen niet alleen een culturele erfenis en culinaire verworvenheid is, maar dat dit ook van groot belang is voor een veerkrachtige landbouw die bestand is tegen plagen en klimaatverandering. Een extra motivatie voor het Reclaim the Seeds-collectief om dit weekend te organiseren was dat in 2013 belangrijk politieke beslissingen worden genomen over de toekomst van ons voedsel en de productie hiervan. De Europese commissie werkt aan het nieuwe landbouwbeleid en zal deze naar verwachting in de zomer voor de komende jaren vaststellen.
De Europese Unie is ook druk in de weer met een nieuwe zadenwetgeving. De plannen hiervoor hebben veel kritiek geoogst omdat de positie van akkerbouwers, tuinders en kwekers die zaden van eigen teelt bewaren en uitwisselen verder zal worden uitgehold. Zaden van gewassen die generaties lang hun nut hebben bewezen tellen niet meer mee: alleen zaden die voldoen aan strikte, industriële criteria worden nog toegelaten op de Europese markt. De mogelijkheden om octrooien (patenten) op planten en dieren te verlenen zal daarentegen worden uitgebreid. Volgens het nieuwe Europese Eenheidsoctrooi moeten die octrooien op Europees niveau worden geregeld, en zijn uitzonderingen op nationale schaal niet meer mogelijk. Er is nauwelijks democratische controle op de werkwijze en beslissingen van het Europees Patent Bureau en de mogelijkheid in hoger beroep te gaan dreigt te worden afgeschaft. Het is niet gemakkelijk om een on-democratische EU en enkel op winst beluste agro-multinationals als tegenstander te hebben, maar het motiveert wel bij het organiseren van een volgend Reclaim the Seeds-weekend!

De zadenbeurs was ongeveer even druk bezocht als vorig jaar. Wel bleek het lastiger om seed saving-collectieven uit omringende landen naar Nederland te halen. De voornaamste reden hiervoor is dat er in Europa steeds meer zadenbeurzen worden georganiseerd en dat, terecht, voorrang wordt gegeven aan een activiteit dichter bij huis. Hier stond tegenover dat er uit Nederland wel een aantal nieuwe kraamhouders was.

De workshops op zaterdag over het zelf vermeerderen van zaden en over permacultuur puilden uit, en veel bezoekers waren geïnteresseerd in wat je zelf kunt doen om de diversiteit in de tuin en op het bord te behouden. Mensen die in eerste instantie afkwamen op de beurs volgenden daarom ook één of meerdere workshops.
Ook de presentatie over de verandering van de Europese Regelgeving was goed bezocht. Een aantal deelnemers wil in Nederland een bijdrage gaan leveren aan de Europese campagne voor zadensoevereiniteit en stelling nemen tegen de huidige aanpassingen van de zadenwetgeving.
Ook de bijeenkomst van Nederlandse ‘seed-savers’ krijgt waarschijnlijk wel een vervolg. Na een overzicht van inspirerende projecten in Frankrijk en België en een inventarisatie van wat er in Nederland al gebeurt werd geconcludeerd dat het bestaande Netwerk Eeuwig Moes waarschijnlijk verbreed kan worden met gemotiveerde hobbytuinders.
Een andere rode draad door het workshopprogramma was het verzet tegen genetische manipulatie. In de Europese Unie dreigen op dit moment gentech-aardappels op de akkers te worden toegelaten waarbij de Universiteit van Wageningen een belangrijke rol speelt. De serie workshops ging in op de argumenten tegen gentech, op de stand van zaken in Nederland en de EU, op huidige gentech-campagne van ASEED en op mogelijkheden om gemeentes zich gentechvrij te laten verklaren. Het is in elk geval een onderwerp dat leeft en waar we het komende jaar nog wel wat over zullen horen.

De zondag was zoals verwacht een stuk rustiger en ontspannen. De dag begon met een presentatie over het zelf tuinieren met eigen groentezaden en een aantal praktische workshops. Daarnaast kon iedereen helpen met de voorbereidingen voor de guerilla-garden-tocht door Den Bosch. Tijdens deze tocht werd een nieuw voedselbos aangedaan en werd stilgestaan bij een stuk park dat plaats dreigt te moeten maken voor een duur appartementen complex. Onderweg werden zaadbommetjes gegooid naar perken, veldjes en andere locaties die wel een bloemetje kunnen gebruiken. In ruim een halfuur werd een grasveld omgetoverd in een tuin met frambozenstruiken en aardbeienplanten. Er werden tuinbonen en diverse andere zaden die vroeg de grond in kunnen gezaaid. Buurtbewoners   gaven aan het tuintje te willen blijven onderhouden.

Na de eerste editie in Amsterdam in 2012 was er bewust voor gekozen het weekend in 2013 ergens anders te organiseren om weer een nieuw publiek te bereiken. Dit werd Den Bosch omdat diverse personen uit die stad aangaven mee te willen helpen. En ook deze keer bleek wel weer hoe belangrijk het bij zo’n evenement is om lokale steun te hebben. De ReparatieStraat waar de markt plaats vond is normaal een plek waar mensen hun kapotte spullen kunnen (laten) maken, maar nu vormden het gebouw, de ruimtes er omheen en de De Boschveldtuin (buurtmoestuin) ernaast een goede locatie voor de activiteiten op zaterdag. En dan was er ook nog de medewerking van het gekraakte sociale centrum Knoflook en het buurtmoestuin-project Graafsehof en de vele woningen waar mensen van buiten Den Bosch konden overnachten. Het weekend trok bezoekers uit alle delen van Nederland en zelfs van daarbuiten. Hopelijk lukt het in 2014 weer een Reclaim the Seeds- weekend te organiseren en ontmoeten we dan weer zulke enthousiaste deelnemers.

Het Reclaim the Seeds-weekend was georganiseerd door een gelegenheidscollectief met daarin een aantal mensen dat vorig jaar ook bij organisatie betrokken was en een aantal nieuwe mensen, grotendeels uit de Den Bosch. Betrokken organisaties dit jaar waren ASEED, Transition Town Den Bosch en Transfarmers.
Er is nog niets afgesproken over een volgend weekend of een andere activiteit. Dit zal worden bepaald door iedereen die verder wil met Reclaim the Seeds. En misschien wil jij hier ook wel aan bijdragen? Als als het uitwisselen en gebruiken van zelf vermeerderde zaden strafbaar wordt, is het belangrijk daar massaal mee door te gaan! Reclaim the Seeds!

Meer over Reclaim the Seeds, inclusief verslagen van veel van de workshops, is te vinden op http://reclaimtheseeds.nl