Home » TTIP » TTIP - Achtergrond » Waarom we TTIP willen stoppen

Waarom we TTIP willen stoppen

Het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is een vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS waar op het moment over wordt onderhandeld. Hoewel wordt gedweept met dubieuze cijfers over banengroei, is TTIP vooral in het belang van transnationale ondernemingen. Het gaat ten kosten van de bescherming van milieu, gezondheidszorg en de rechten van arbeiders en consumenten. We hebben een aantal bezwaren op een rijtje gezet.

1. De onderhandelaars vertegenwoordigen het bedrijfsleven en niet ons.

2. De onderhandelingen vinden plaats achter gesloten deuren en burgers en politici hebben geen toegang tot de documenten

3. TTIP zal de standaards voor voedsel, gezondheid en milieu verlagen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de etikettering van gentech in voeding in de EU. Dit soort regelgeving kan eenvoudig onderuit worden gehaald als handelsbeperkende regelgeving.

4. Mensen, gemeenschappen en landen moeten het recht hebben zelf te beslissen wat ze willen consumeren en hoe ze dit willen produceren. Het TTIP ondermijnt dit recht.

5. In de plannen voor het TTIP zit het Investors State Dispute Settlement (ISDS), een arbitrageprocedure die transnationale ondernemingen de mogelijkheid geeft een land aan te klagen vanwege misgelopen (verwachtte) inkomsten bij beleidsverandering. Als een land bijvoorbeeld besluit geen fracking voor schaliegas te willen kan het worden aangeklaagd door het bedrijf dat verwachtte hier aan te verdienen.

6. Als resultaat van het TTIP worden duizenden banen en extra economische groei beloofd. Dit effect is echter relatief klein en onzeker. Bovendien is het streven naar nog meer economische groei en het vervangen van regulering door de regels van grote bedrijven, niet de manier om toe te werken naar een duurzamere en socialere samenleving.

Het TTIP stelt de belangen van investeerder boven het algemeen belang. Stop het!

(tekst van de flyers uitgedeeld tijdens protest in Den Haag op 19 mei 2014)