» » » Nyéléni Europe, constructive critism on an inspiring forum

Nyéléni Europe, constructive critism on an inspiring forum

Kort een aantal voorbeelden van onderwerpen waarop verschillende meningen of politieke richtingen zijn te onderscheiden:
* Meer regulatie (op Europees of nationaal niveau) om het bedrijfsleven en foute ontwikkelingen in het algemeen te beteugelen of helemaal buiten te houden. Voor een groot deel van de deelnemers is dit een belangrijk punt, terwijl voor anderen de kern van voedselsoevereiniteit juist is dat je gemeenschappen weer hun bevoegdheden terug geeft en dus geen strikte regulering wil door een ondemocratisch en abstract lichaam als de EU.
* Voedselsoevereiniteit als onderdeel van een anti-kapitalistische strijd. Vooral voor de meer radicale boeren en consumentengroepen in West-Europa is dit is een belangrijk punt. Maar veel andere boerenorganisaties, vooral uit Oost-Europa hebben hier niet zoveel kritiek op en willen vooral een betere toegang tot de markt.
* Milieuvriendelijke en diervriendelijke vleesproductie. Er zijn varkensboeren en dierenrechtenactivisten bijeen. De een wil dat kleinschalige vleesproductie met regionaal veevoer wordt gepropageerd en de andere wil een nadruk op een reductie van de vleesproductie en -consumptie. Beide dingen werden genoemd, maar een discussie hierover en over de vraag hoe dit onderwerp in de gezamenlijke teksten moet komen, is er niet geweest.

Er zijn veel meer punten op te noemen. Verder moet worden gezegd dat er de mogelijkheid was om ‘s avond zelf discussies en workshops te organiseren. Maar deze tijd zat al snel met bijeenkomsten om te netwerken en het plannen van campagnes.

Het is helemaal niet erg dat er mensen bijeen zijn met verschillende meningen op een aantal fundamentele punten. En het is best mogelijk in de toekomst samen een beweging voor voedselsoevereiniteit op te bouwen. Maar het niet benoemen van verschillen kan in de toekomst voor problemen zorgen. Als je eerst tijd en energie steekt in opstarten van campagnes en gezamenlijke projecten en daarna te maken krijgt met deze meningsverschillen, ben je verder van huis. Maar ook ik heb aan het zoeken naar overeenstemmingen meegedaan en tijdens het forum geen groot punt gemaakt van mijn kritiek op het proces. In de maanden vooraf iedereen was uitgenodigd om deel te nemen aan de inhoudelijke voorbereidingen en ik heb dat niet gedaan. Verder wilde ook ik de goede sfeer en het saamhorigheidsgevoel niet verstoren.  (Flip / ASEED)