Home » Food Sovereignty » Food Sovereignty - Background » Nyéléni Europe – Forum on Food Sovereignty

Nyéléni Europe – Forum on Food Sovereignty

In de kern gaat voedselsoevereiniteit om de mogelijkheid zelf te mogen bepalen wat voor voedsel je eet en op welke wijze je dit produceert en distribueert. Hierbij kan het zowel gaan om het schaalniveau van een gemeenschap of dorp of om een hele regio of een heel land. Het begrip voedselsoevereiniteit omvat een kritische analyse van het neoliberale beleid en biedt een geheel andere visie van waaruit de voedselproductie kan worden vormgegeven. Aan die visie werd al gewerkt tijdens het eerste Nyéléni Forum dat in 2007 in Mali plaatsvond. De discussies in Krems hebben ook geresulteerd in een verklaring.

De productie en distributie van voedsel is altijd al een belangrijk onderwerp geweest. Het is een eerste levensbehoefte en we hebben er allemaal dagelijks mee te maken. Maar het wordt steeds urgenter. Voeding wordt duurder, boeren verliezen hun land en de markt wordt in toenemende mate beheerst door een handjevol grote bedrijven. De groeiende productie is rampzalig voor het milieu en de beschikbare landbouwgrond en de grond raakt dan ook steeds meer uitgeput. De voedselcrisis heeft te maken met de huidige financiële, economische en sociale crisis, met de milieu-, klimaat- en energiecrisis en met het vrijhandelsbeleid. De landbouw, een sector op een sleutelpositie, is een deel van de oplossing maar het huidige beleid gaat de verkeerde kant op.

Europese boeren en andere maatschappelijke organisaties willen werken aan een nieuwe voedsel- en landbouw praktijk en aan het landbouwbeleid. Ook veel mensen die betrokken waren bij protesten van de anders-globaliseringsbeweging zetten zich nu in voor eigen praktische alternatieven op landbouwgebied. Vooral op het gebied van de voedselvoorziening is het belangrijk niet afhankelijk te zijn van grote bedrijven, importen en fossiele brandstof.
Het forum keek ook over de Europese grenzen heen: er waren verschillende gastsprekers van buiten Europa.


Het proces in Krems
De hoofdmoot van het programma in Krems bestond uit vijf themagroepen waarbij de delegatieleden op een van de thema’s een heel traject doorliepen. Dit heeft op de laatste dag geresulteerd in een actieplan. De thema’s waren (in het engels):

  1. Models of production (agro-ecology, energy, climate, GMOs, protein dependence, biodiversity/seeds…)
  2. Markets/organization of food chains and food webs (corporate domination in the food chain, local markets, food speculation, transparency, criminalisation, solidarity,…)
  3. Conditions of work/social aspects (agricultural and migrant workers, income, health, access to food, …)
  4. Access to land and other resources (installation, renewal, financing…)
  5. Public policies (CAP and rural development, fishery policies, energy, trade, etc …).

 

En nu verder
Deze ervaringen zullen ook de beweging in Nederland die zich in zet voor een sociale en gezonde landbouw inspireren en een stapje verder helpen. Er bestaan al plannen om de komende maanden in Nederland een zadenbeurs en een tweede landbouwactiekamp te organiseren. Het aantal consumentengroepen dat direct inkoop bij lokale boeren of gezamenlijk voedsel verbouwt neemt toe. Er bestaan meer goede alternatieven en campagnes. Het is de bedoeling dat deze verzameld worden op een speciale sectie van de Nyéléni Europe website.

Verslagen van de delegaties vanuit Nederland en België:

 

Overige links om verder te lezen: