Home » Seeds » Seeds - Materials » Garden sign: “GM free, patent free and pesticide free!” presented in Voedseltuin IJplein

Garden sign: “GM free, patent free and pesticide free!” presented in Voedseltuin IJplein

2015-onthullingtuinbordje-ophangen1-1000On Saturday September 12, the new ASEED garden signs saying “This garden is GMO free, patent free, and pesticide free!” were installed at both entrances of the community garden Voedseltuin IJplein in Amsterdam North. With this action ASEED launched their new communication tool.

ASEED produced beautiful silkprinted wooden signs to hang up at environmentally friendly gardens. With such a sign environmentally aware gardeners can tell the world around them that they want to stay clear of genetically modified crops, patented seeds, or pesticides, and make a statement against the largescale agricultural companies that promote this way of farming. Both hobby gardeners and professional growers can place the sign.

At the community garden Voedseltuin IJplein at the IJ in Amsterdam North, volunteers grow vegetable for the Food bank (distribution of free food packages to low income housholds). The work done at this garden matches the statement on the sign perfectly and therefore they wanted to install it at both entrances next to their own presentation board. Besides garden volunteers the presentation was attended by people from Amsterdam garden projects and some ASEED friends.

2015-onthullingtuinbordje-praatje-herman-1000At the garden sign launch three speakers provided some background information. Herman van Bekkem of Greenpeace covered the problems with pesticides. He mentioned to astonishing amounst of pesticides covering many plants sold in garden centers. Greenpeace is succesfully campagning against this practice so that people who want to help the bees and butterflies dont kill them in the process. Simultaneously Greenpeace denounces the high level pesticide use by farmers.
Flip Vonk of ASEED explained that more and more patents on conventional food crops are granted in the EU, despite the clear prohibition of patents on living organisms in EU regulations. Big seed companies like Syngenta and Monsanto use patents to increase their hol on agriculture and future plant breeding. The thirth them of the garden sign, genetic engineering, was discussed by Linda Coenen, also of ASEED. Genetic engineering is also associated with patents and concentration of power in a limited number of large companies. Moreover, in practive the introduction of GM crops has coincided with an increase in pesticide use. The performance of GM crops are often disappointing± yields lower than expected or promissed and weeds become resistent to the herbicides. An additional risk is the lack of control over the potentially harmfull effects of GM cultivation because pollen and seeds spread in nature and can unintentionally crossbreed with other cultivars or wilde relatives.

After the talks we proceeded to the installation ceremony: a young volunteer screwed the signs onto poles at the entrances of the garden. Then the event was rounded of with a tour through the garden and some drinks and cake.

Want to know more? Read some background information about the themes of the sign below.

You can order a sign at info@aseed.net. They cost 10,40 euros, incl. a mini reader (Dutch) and mailing costs in the Netherlands. We would appreciate it if you place the sign in a publically visible spot and send us a picture of it to be posted on our website. With those pictures we hope to increase the visibility and thus the impact of the message!

Website community garden Voedseltuin IJplein: voedseltuinijplein.nl

2015-onthullingtuinbordje-ophangen2-10002015-onthullingtuinbordje-tuinmetuitzicht-1000

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

bordje-gentech-patent-en-gifvrijMeer achtergrondinformatie bij het tuinbordje en het doel van dit project.

Er zijn steeds meer mensen die zelf, of in een groep, op een bewuste, gezonde manier een deel van hun eten willen verbouwen. Dit is een goede ontwikkeling! Maar er moet meer gebeuren om de groeiende macht van landbouwmultinationals en de vervuiling, gezondheidsproblemen en teruglopende biodiversiteit die zij veroorzaken, terug te dringen.
Gezamenlijk bewust en gezond voedsel verbouwen en bovendien een statement maken tegen bedrijven die in de weer blijven met GMOs, patenten en gif, daar wil ASEED door het aanbieden van deze tuinbordjes een steentje aan bijdragen. De vervuilende, uitputtende landbouw gaat niet samen met een duurzame voedselproductie die rekening houdt met klimaat, water, bodem en de mensen die het land bewerken. Als samenleving zullen we moeten kiezen. Bij ASEED en Het Groene Leven Lab hebben we die keuze al gemaakt!
We vragen iedereen die zo’n bordje ophangt bij een eigen moestuin, buurttuin of boerderij om hiervan een foto te nemen en in te sturen. Deze foto’s zullen we op onze website verzamelen en zo laten zien dat de het verzet tegen deze vieze praktijken en grote bedrijven breed wordt gedragen.

Gentechvrij, patentvrij en gifvrij
Door aandacht te vragen voor zowel gentech, patenten als gif willen we duidelijke maken dat het bij een duurzame landbouw meer gaat dan om biologisch alleen. Er is bovendien een verband tussen deze drie aspecten van industriële landbouw. Een groot probleem is de greep die een klein aantal bedrijven heeft op de mondiale voedselproductie. Zij gebruiken onder andere deze middelen om die macht te vergroten. Genetische manipulatie heeft tot nu toe niet geleid tot duurzame oplossingen. Het gebruik van landbouwgif is er door toegenomen en onkruid wordt resistent. Vaak zijn er goedkopere oplossingen mogelijk dan de genetische manipulatie die alleen haalbaar is voor bedrijven met grote onderzoeksbudgetten. Juist doordat gentechgewassen zo duur zijn om te ontwikkelen, brengen deze bedrijven zoveel mogelijk van hetzelfde ras van een gewas op de markt. Dit vermindert de agrobiodiversiteit.

Waar voorheen alleen gentechgewassen werden gepatenteerd, willen bedrijven steeds vaker een patent op conventionele gewassen. Het gaat hierbij om variëteiten groente en fruit waar duizenden jaren veredeling door boeren aan vooraf is gegaan. Recentelijk heeft de grote pesticideproducent Syngenta nog een patent gekregen op tomaten met een hoger gehalte aan flavonolen, een van nature bij tomaten voorkomende stof die de tomaat gezonder zou maken. Het is absurd om de eigenschappen van levende organismen, die zichzelf kunnen vermeerderen en verspreiden, te willen bezitten. Deze patenten maken het huidige werk van vele boeren en kleine zaadveredelaars onmogelijk. Ook hierdoor wordt de biodiversiteit bedreigd.

Dat het gebruik van landbouwgif tot problemen leidt is inmiddels alom bekend. Het gif blijft niet alleen achter in de geoogste gewassen, het komt ook in grote hoeveelheden terecht in de bodem en het water. Dit belemmert een gezond bodemleven – wormen gaan dood –, het vermindert de biodiversiteit – een bedreiging voor onze voedselzekerheid – , nuttige insecten lijden eronder – bijen sterven massaal – , en onkruidverdelgers bedreigen ook de menselijke gezondheid – Roundup van Monsanto wordt alom gebruikt maar is mogelijk kankerverwekkend. Drinkwaterbedrijven besteden steeds meer geld aan het verwijderen van al dat gif.

Kortom, genoeg redenen om die vervuilende, industriële landbouw af te wijzen en het anders te willen en te doen. De vele professionele en hobbytuinders die al ecologisch werken, kunnen nu door het plaatsen van ASEEDs tuinbordje ook aan hun omgeving laten weten “Deze tuin is gifvrij, patentvrij en gentechvrij.” De bijgeleverde brochure geeft wat handige achtergronden die je kunt gebruiken om je statement toe te lichten. Een pakket van tuinbord met brochure is voor 10,25 euro (incl. porto) bij ASEED te bestellen.