» » » Persbericht Gifsoja.nl: Minister ontvangt petitie

Persbericht Gifsoja.nl: Minister ontvangt petitie

Woensdag 25 november om 13.00 neemt minister Verburg voor het Kurhaus Hotel in Scheveningen 10,500 oproepen in ontvangst. Deze zijn afkomstig van mensen uit vele landen die de Nederlandse regering oproepen geen ontwikkelingsgeld meer te steken in de Round Table on Responsible Soy.
Zijn zien deze ronde tafel als een onterecht 'groen' label voor een fout product, dat met name in Zuid-Amerika enorme schade berokkent aan mens, milieu en samenleving.

De minister is die ochtend in het Kurhaus Hotel vanwege de door het Ministerie van LNV georganiseerde conferentie over 'sociaal-economische effecten van GGO's'. Kritische sprekers die waren voorgesteld om de gevolgen van de teelt van het genetisch gemanipuleerde RoudupReady soja
in Zuid-Amerika toe te lichten, werden door de organisatie geweigerd. De voorstanders van de RTRS krijgen wel de kans in een aparte sessie van de conferentie hun werk toe te lichten. De minister heeft aangegeven dat ze bij de ontvangst van de handtekeningen kort zal reageren. Deze dagen
ontvingen alle verzenders van protestmails een mail van de Ministers Koenders en Verburg, dat onderaan dit bericht is opgenomen. (Nederlands van LNV, Engels van BuZa).

De Nederlandse regering steekt  via het Initiatief Duurzame Handel en de ontwikkelingsorganisatie Solidaridad veel ontwikkelings- en LNV geld in dit initiatief om de sojateelt ‘verantwoord’ te maken. “Een heilloze weg”, volgens Tjerk Dalhuisen van de campagne www.gifsoja.nl <http://www.gifsoja.nl/>. “Sojateelt voor de export als veevoer, ten koste van de lokale voedselproductie, is per definitie niet verantwoord. Dit ‘verantwoorde’ soja-etiket misleidt de consument. Roundup Ready soja wordt met gebruik van veel gif geteeld, met grote gevolgen voor mens en natuur. Zelfs soja van net ontboste grond mag nog ‘verantwoord’ genoemd worden met deze criteria. Dat kan nooit de bedoeling zijn.”

De RTRS is diverse malen verworpen door brede internationale coalities van organisaties van kleine boeren, inheemse volken en milieuorganisaties. De meest recente verklaring is ondertekend door 90
organisaties en netwerken. De RTRS heeft geen legitimiteit, nu zeer weinig NGO's en geen enkele organisatie van kleine boeren of inheemse volkeren uit Zuid-Amerika dit proces steunen.

De petitie vraagt de Nederlandse regering steun te verlenen aan de gemeenschappen die getroffen zijn door het pesticide gebruik op de Roundup Ready sojavelden en te streven naar lokale teelt van veevoer om de export te vervangen. De petitie is beschikbaar in het Nederlands (http://www.gifsoja.nl/Gifsoja/actie.html ),  Duits, Spaans en Engels, en is een intitiatief van www.gifsoja.nl <http://www.gifsoja.nl/> samen met de Duitse organisatie Rettet den Regenwald (www.regenwald.org
<http://www.regenwald.org>, www.rainforest-rescue.org
<http://www.rainforest-rescue.org> en www.salvalaselva.org
<http://www.salvalaselva.org>). Bij ondertekening gaat een mailbericht
naar beide ministers, op de door de ministeries aangegeven
mailadressen dvl@minbuza.nl
<mailto:dvl@minbuza.nl> en communicatie@minlnv.nl
<mailto:communicatie@minlnv.nl>.

Zie voor het programma van de LNV conferentie: www.minlnv.nl/gmoconference2009

Contact:

Tjerk Dalhuisen, Gifsoja.nl,  stop@gifsoja.nl

Nina Holland, Corporate Europe Observatory,

Reactie Ministers Koenders en Verburg op petitie

Sent: Friday, November 20, 2009 1:56 PM
Subject: RE: Stop politieke en financiële steun aan GM gifsoja

Geachte mevrouw / meneer,

Bedankt voor uw reactie waarin u een aantal punten naar voren brengt die ook onze aandacht hebben. Wij hebben ook kennis genomen van uw verzoek om ondersteuning aan de RTRS stop te zetten.

Wij waarderen een levendig debat over de economische, sociale en milieueffecten van grootschalige sojaproductie. Het debat raakt aan een aantal beleidsthema's, zoals landgebruik, arbeidsomstandigheden,  armoedebestrijding, milieu en ecologie.

Gezien de grote vraag naar sojabonen en hiervan afgeleide producten, acht de Nederlandse regering het van belang om ondersteuning te geven aan de ontwikkeling van een standaard voor duurzame productie van dit gewas. Wij beschouwen de RTRS als een organisatie die een belangrijke rol kan spelen bij het organiseren van een open en transparant proces dat zorgt voor inbreng van alle betrokken stakeholders.

Zoals u weet is de Nederlandse regering geen lid van de RTRS. Zij is slechts waarnemer. Als kritisch waarnemer volgen we zorgvuldig de voortgang die geboekt wordt door de RTRS. Het  succes van de RTRS is te danken aan de inzet van haar leden en andere partijen in de productieketen. Wij ondersteunen de organisatie, omdat wij zien dat er sprake is van vooruitgang.

Echter, wij zijn ons er tegelijkertijd van bewust dat er nog veel uitdagingen resten. Een snelle aanpak ervan de komende jaren is nodig om te komen tot een standaard voor mainstream duurzaam geproduceerde soja. Wij zijn van mening dat met de betrokkenheid van alle stakeholders verdere voortgang mogelijk is. Wij  wijzen er ook op dat het verminderen van pesticidengebruik binnen de RTRS één van de overeengekomen criteria is. De ondersteuning van de RTRS is onderdeel van een breder beleid dat gericht is op het verduurzamen van de productie in een aantal internationale handelsketens.

Hoogachtend,

Gerda Verburg, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bert Koenders, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking