» » » ‘Sowing the future’ for a GMO free agriculture

‘Sowing the future’ for a GMO free agriculture

posted in: GMOs - Activities | 0

 

In 2006 the Swiss BD-farmers Ueli Hurter and Peter Kunz launched the project to actively involve people in the source of our food: seeds. Another objective is to raise awareness about the threat of the loss of agro-biodiversity as a result of the industrialisation and concentration in the seed market. In 2009 the project expanded to 53 fields in 5 countries and this year for the first time the activities are taking place in more than 10 countries. In the Netherlands Stichting Demeter (BD-certificate) and Stichting Zaadgoed are organising the seed-sowing. ASEED is nog part of the organisation but we call people to participate massively. ASEED-ers will join 1 or more sowing activities as well.

 

Dates and addresses of the seed sowing activities in the Netherlands: www.stichtingdemeter.nl

Click here to go to the international website of Sowing the future
English reports of Sowing the Future in 2009 and 2011.

 

[english translation of following will be put online in a few days]

Zaadgoed is een deel van ons cultureel erfgoed en komt  voort uit duizenden jaren van selectie en vermeerdering.  Wat ooit in handen was van vooral boeren en tuinders is  sinds de laatste decennia voor ruim de helft in handen  gekomen van nog maar 10 multinationals, zoals Monsanto. Met deze machtsconcentraties van bedrijven die zaadgoed en  bestrijdingsmiddelen leveren, wordt het aanbod van rassen en gewassen steeds beperkter, omdat het voor deze  multinationals commercieel interessanter is om te werken  aan een klein aantal rassen waarover zij eigendom kunnen  garanderen door patent/ kwekersrecht  en/of hybride zaden.   Hierdoor ontstaan monoculturen in de landbouw, met steeds  minder biodiversiteit en wordt de keus voor u in het  winkelschap  steeds kleiner.

De initiatiefnemers van dit internationale project, twee  Zwitserse boeren startten ?Toekomst zaaien!? ook als een  protest tegen genetische manipulatie van zaad. Hoewel de  lange termijneffecten van het eten van gentech voedsel nog  altijd onduidelijk zijn, is in experimenteel onderzoek  aangetoond dat dieren die de keuze krijgen tussen voedsel  dat voortkomt uit genetisch gemanipuleerde soja of maïs  en  gewone soja of maïs het gemanipuleerde voedsel laten staan.  Helaas hebben steeds minder dieren die keuze en eten wij  die dieren zonder dat we weten dat ze dit voedsel hebben  gegeten. Dit valt namelijk niet onder de  etiketteringsplicht.  Het project wil burgers bewust maken,  en boeren en burgers gezamenlijk een stem geven.

Mensen die deelnemen zaaien gezamenlijk een akker in met  graan. Daarnaast krijgen ze een rondleiding op het  biologisch-dynamisch landbouwbedrijf  om te laten zien hoe  er gewerkt wordt aan kringlopen  van mest en voer,  dierenwelzijn en bodemvruchtbaarheid. Verder is er uitleg  over rassen en zaadgoed en na het zaaien nog een drankje en  een hapje. De bedrijven die deelnemen zijn verspreid over  Nederland.

 

 

Zaadgoed is een deel van ons cultureel erfgoed en komt voort uit duizenden jaren van selectie en vermeerdering. Wat ooit in handen was van vooral boeren en tuinders is sinds de laatste decennia voor ruim de helft in handen gekomen van nog maar 10 multinationals, zoals Monsanto. Met deze machtsconcentraties van bedrijven die zaadgoed en bestrijdingsmiddelen leveren, wordt het aanbod van rassen en gewassen steeds beperkter, omdat het voor deze multinationals commercieel interessanter is om te werken aan een klein aantal rassen waarover zij eigendom kunnen garanderen door patent/ kwekersrecht en/of hybride zaden.  Hierdoor ontstaan monoculturen in de landbouw, met steeds minder biodiversiteit en wordt de keus voor u in het winkelschap steeds kleiner.

De initiatiefnemers van dit internationale project, twee Zwitserse boeren startten ?Toekomst zaaien!? ook als een protest tegen genetische manipulatie van zaad. Hoewel de lange termijneffecten van het eten van gentech voedsel nog altijd onduidelijk zijn, is in experimenteel onderzoek aangetoond dat dieren die de keuze krijgen tussen voedsel dat voortkomt uit genetisch gemanipuleerde soja of maïs en gewone soja of maïs het gemanipuleerde voedsel laten staan. Helaas hebben steeds minder dieren die keuze en eten wij die dieren zonder dat we weten dat ze dit voedsel hebben gegeten. Dit valt namelijk niet onder de etiketteringsplicht. Het project wil burgers bewust maken, en boeren en burgers gezamenlijk een stem geven.Mensen die deelnemen zaaien gezamenlijk een akker in met graan. Daarnaast krijgen ze een rondleiding op het biologisch-dynamisch landbouwbedrijf om te laten zien hoe er gewerkt wordt aan kringlopen van mest en voer, dierenwelzijn en bodemvruchtbaarheid. Verder is er uitleg over rassen en zaadgoed en na het zaaien nog een drankje en een hapje. De bedrijven die deelnemen zijn verspreid over Nederland. Zie voor de data en adressen de website: 
www.stichtingdemeter.nl
Internationale website: http://avenirsem.ch/index.php?article_id=351&clang=3
Engelstalige verslagen van Sowing the Future in 2009 en 2011:
http://www.avenirsem.ch/files/sowing_future_report_09_nla.pdf 

http://www.avenirsem.ch/files/annual_report_zs_2011_web.pdf