Home » Seeds » Seeds - News » Stop the European patent on pepper

Stop the European patent on pepper

freepepper_klein[this article exists only in Dutch so far] Op 3 februari heeft Bionext samen met LTO en 32 andere organisaties uit 27 Europese landen bezwaar ingediend bij het Europees Octrooi Bureau (EOB) tegen het octrooi van Syngenta op rode paprika’s. ASEED is hier niet zelf bij betrokken, maar we ondersteunen dit uiteraard van harte! We vinden het vooral ook bemoedigend dat de LTO, als grote mainstream landbouworganisatie hier ook aan meedoet.[:]

De coalitie eist dat het octrooi wordt ingetrokken. De ‘uitvinding’ van Syngenta betreft namelijk een eigenschap van een plant – resistentie tegen witte vlieg – die in de natuur voorkomt. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het EOB dat een zo breed gedragen bezwaar is ingediend. Om het bezwaar tegen het octrooi te onderstrepen, werden de werknemers van het Europees Octrooi Bureau door de internationale coalitie getrakteerd op hete pepersoep. Meer informatie over de campagne is te vinden op de website van Bionext. Daar vind je ook een petitie om te tekenen.

pepersoep440