Home » GMOs » GMOs - Background » Stop new GMOs – a brochure with 12 arguments

Stop new GMOs – a brochure with 12 arguments

[This page is not yet available in English, but the bruchure is] Deze brochure gaat in op de nieuwe soorten gentech die worden gebruikt en in ontwikkeling zijn. Met deze brochure geven we 12 redenen waarom ook voor deze technieken dezelfde regeling zou moeten gelden als voor de ‘normale’ genetische manipulatie. Uiteindelijk hopen we dat deze technieken en de genetisch gemanipuleerde organismen (GGO’s) die er het resultaat van zijn helemaal niet gebruikt gaan worden in de landbouw.

De brochure is een vertaling van een tekst van de Europese afdeling van La Via Campesina. Toekomstboeren, het Nederlandse lid van Via Campesina heeft aan de Nederlandstalige uitgave meegeholpen.

We gaan de brochure de komende weken verspreiden om zo meer aandacht voor dit onderwerp te krijgen. Er wordt verwacht dat het Europees Hof dit voorjaar een uitspraak doet over of nieuwe mutagenese technieken GGO’s opleveren en of de GGO regelgeving van toepassing is. Ook worden Europese regels voor alle nieuwe gentechnieken verwacht. In dat proces zal Nederland zeker hard gaan lobbyen om deze op de lijst van uitgezonderde gentechnieken, Bijlage 1B van Richtlijn 2001/18/EG, te krijgen. Deze doelstelling is ook opgenomen in het regeerakkoord: “Nederland zal zich in Europa inzetten voor de toepassing en toelating van nieuwe veredelingstechnieken, zoals Crispr Cas9, mits daarbij geen soortengrenzen worden overschreden.” De Nederlandse regering staat helaas nog steeds achter de doodlopende weg van de industriële landbouw waar vooral de grootste bedrijven van profiteren.

We zijn nog op zoek naar organisaties en personen die willen helpen bij de verspreiding van deze brochure. Indien je hier aan mee wilt helpen neem dan contact op met info@aseed.net. Ook andere ideeën om dit gevaar van nieuwe gentech onder de aandacht te brengen bij boeren en consumenten zijn welkom.

downloads:
PDF-versie om online te lezen
PDF-versie met hogere resolutie om zelf te printen (A3 buitenkant | A3 binnenkant)

Dezelfde inhoud is ook al in het Frans, Spaans, Duits, Bulgaars en Engels te vinden.