The Jakarta Call of Via Campesina

Last June the fifth international conference of the international peasants movement La Via Campesina took place in Indonesia. ASEED didn’t take part. To busy, to expensive and to much polluting travelling. But … verder lezen

How are we really going to feed the world?

The speech Guus Geurts gave during the March Against Monsanto in Wageningen (June 25 2013) Exists only in Dutch.[:]

‘It is time for food sovereignty’ (brochure)

It is time for food sovereignty

(ASEED juni 2012)

Food is hot. More and more people want to know where their food is coming from and how it is produced. Small-scale initiatives to grow or distribute your own food are gaining popularity. In other words: it it time for food sovereignty, also in the Netherlands.

 

ASEED has recently published a brochure about food sovereignty. This brochure explains what is wrong with the current agriculture and food system and presents food sovereignty as an alternative. It also contains concrete examples of how you can strive towards food sovereignty in the Netherlands yourself.

verder lezen

“Agrofuel policy EU harms world wide food supply”

[article only available in Dutch] Wetenschappers: “Het (Europese) ‘biobrandstoffenbeleid’ gaat ten koste van de voedselvoorziening in de wereld. Door de productie van tarwe, maïs, palmolie en suikerbiet als grondstof voor biobrandstof, raakt de fosfaatvoorraad sneller op en is er minder kunstmest beschikbaar voor de (industriële) voedselproductie. Energieopwekking uit zonlicht, windkracht en biogas is een beter alternatief”.

verder lezen

Nyéléni Europe – Forum on Food Sovereignty

This article is only available in Dutch. (If you want you can help us translating articles)

Nyéléni Europe – Forum voor Voedselsoevereiniteit

Het eerste Europese Forum voor Voedselsoevereiniteit vond van van 16 tot en met 21 augustus 2011 plaats in Krems (Oostenrijk)

[Met aan het eind van dit artikel een lijst verslagen en analyes]

Meer dan 400 vertegenwoordigers (uit 34 Europese landen) van boeren organisaties, sociale bewegingen, consumentengroepen en burgerbewegingen kwamen in Krems bij elkaar. Het doel was het versterken en verbreden van de beweging voor voedselsoevereiniteit in Europa. Ook vanuit Nederland hebben 10 mensen aan de discussies deelgenomen. Hierbij zaten mensen van het Platform Aarde Boer Consument, Mama Cash, ASEED, Women’s International League for Peace and Freedom, XminY en het Netwerk Vitale Landbouw & Voedsel.
verder lezen

Food, What is it’s value?

[:nl]This article is only available in Dutch. (If you want you can help us translating articles)

Voedsel, wat is het waard?

In augustus 2011 vond in het Oostenrijkse Krems Nyéléni Europe plaats, een forum over voedselsoevereiniteit. Hier werd veel gesproken en gediscussieerd over een duurzame landbouw en over de lokale distributie van voedsel om onafhankelijk te zijn van de groothandel en andere grote voedingsconcerns. Een punt dat Krems relatief weinig aandacht kreeg was de waardering van voedsel. Vrijwel alle aanwezigen waren het eens over een aantal mooie doelstellingen: Dat boeren waardering krijgen en goed kunnen leven van hun inspanning om voedsel te produceren. En dat gezond en duurzaam geproduceerd voedsel als mensenrecht voor iedereen beschikbaar en betaalbaar moet zijn. Maar waar is die waardering of prijs op gebaseerd?
verder lezen

Nyéléni Europe, constructive critism on an inspiring forum

This article is only available in Dutch. (If you want you can help us translating articles)

Nyéléni Europe, opbouwende kritiek op een inspirerend Forum

Naast alle positieve dingen die gezegd kunnen worden over het Eerste Europese Forum voor Voedselsoevereiniteit toch wat kritische noten over het proces. Er was een focus op het het zoeken naar een grootste gemene deler, er werden lijsten gemaakt met leuke, zinvolle  activiteiten en ideeën, bestaand of nieuw. Ook in de subgroepen was er weinig echte discussie, deels omdat verschillende kampen meestal in verschillende groepen terechtkwamen.

verder lezen

Food Sovereignty in Europe Now!

Declaration of Nyeleni Europe 2011: European Forum for Food Sovereignty

Krems, August 21st – Europe’s people are now experiencing the first structural adjustment policies which governments are imposing on their populations that until now have been imposed on peoples in other regions in particular the Global South; this with the sole interest of saving capitalism and those who benefit from it (private banks, investment groups and transnational corporations). All signs are that in the near future these antisocial policies will become more severe and extensive. The first general mobilizations to denounce the economic and governance systems which have brought us to this point have begun and we offer – creatively and energetically – the response of European social movements to confront the model of global agriculture which is the exact reflection of the capitalist system that created it.
verder lezen

Rabobank warns for food shortages …

… but sees as a solution a continuation of the current policy.

This article is only available in Dutch. (If you want you can help us translating articles)

Op 24 september 2011 kwam de Rabobank bij de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank met ‘The impact of Agricultural Price Volatility on Sourcing Strategies’ een alarmerend rapport over de wereldwijze voedselproductie. Er komt steeds meer schaarste en de prijzen zullen stijgen maar ook sterk schommelen. “De wereldwijde voedselproductie kan de bevolkingsgroei niet bijhouden omdat de oogst van grondstoffen achterblijft.” Zelf schrijft deze bank ook al dat dit op zich geen nieuws is. Maar het betekent wel gewoon dat er meer hongersnoden zullen komen.
verder lezen

Waldland, a cooperative to think about

This article is only available in Dutch. (If you want you can help us translating articles)

Waldland: stof tot nadenken op een coöperatie

Een van de excursies tijdens het Nyéléni Forum ging naar Waldlandhof, de gebouwen van een grote coöperatie in het uiterste Noorden van Oostenrijk. De regio lag tegen het IJzeren Gordijn aan waardoor het een uithoek was. Veel jongeren trokken naar de stad en het land liep leeg. Door in 1984 de coöperatie op te richten hoopten ze iets te doen aan de slechte positie van de boeren.
verder lezen

1 2 3 4