Home » Food Sovereignty » Food Sovereignty - Background » Looking for more Food Forest Guards

Looking for more Food Forest Guards

[only available in Dutch | Een pleidooi voor het aanleggen van meer voedselbossen. Overgenomen van de website van Permacultuur Nederland. Tussen alle acties tegen TTIP en klimaatvervuilende industrieën door is het motiverend om te laten zien dat er smakelijke alternatieven bestaan.

seven-layers-of-a-forest-gardenVoedselbossen, ook wel bekend als eetbare bostuinen zijn één van de onderdelen van permacultuur die veel enthousiasme opwekken. Een voedselbos zorgt, door gebruik te maken van 7 lagen beplanting, bijna automatisch voor het aantrekken van veel biodiversiteit en gezonde, levende bodems.

Voedselbossen zijn daarmee echte win-win oplossingen voor de mens, de natuur en de aarde. En daarom willen we het aantal voedselbossen sterk laten toenemen. Daarvoor zijn we op zoek naar enthousiaste voedselboswachters!

Zou het niet prachtig zijn als elk gehucht, dorp en stad minimaal één voedselbos heeft vol met eetbare en andere nuttige planten? Een plek waar mensen kunnen zien, proeven en leren hoe ze zelf ook een eetbare bostuin aan kunnen gaan leggen zo dicht mogelijk bij hun eigen huis?

besteboomplant-tijdnlDe kennis over hoe mensen eetbare bostuinen / voedselbossen kunnen aanleggen is inmiddels uitgebreid aanwezig. O.a. het gratis ter beschikking gestelde afstudeerwerk van Anastasia Limareva met de titel: Handboek aanleg en beheer van voedselbossen is een prachtwerk waarmee iedereen die meer wil weten zich goed in kan lezen in deze materie.

En er zijn ook twee facebookgroepen beschikbaar voor mensen die contact willen maken met andere potentiele en reeds ervaren voedselboswachters.

Er is een brede permacultuur facebookgroep (±8000 leden)
En er is een wat kleinere facebookgroep speciaal gericht op voedselbossen / eetbare bostuinen (±1500 leden)

vruchtenEn naast de beschikbaarheid van vrij toegankelijke kennis en uitgebreide netwerken  is er inmiddels ook ruime praktijkervaring. Onder andere Food Forestry Nederland is al vele jaren actief en heeft verschillende voedselbossen helpen ontwerpen, aanlegen en onderhouden. Ze hebben dan ook veel praktijkervaring beschikbaar, een mooi voorbeeld daarvan is Food Forest Ketelbroek waarin ze meer dan 175 verschillende soorten hebben aangeplant (zie plantenlijst).

En tot slot is er inmiddels ook een planten leverancier die zich specifiek heeft toegelegd op het opkweken van voedselbos planten, deze is te vinden op: www.voedselbos.arborealis.nl. Zo is het een stuk gemakkelijker om de benodigde planten snel en simpel te verkrijgen.

etenuiteigentuinKortom, de kennis is aanwezig, de netwerken zijn aanwezig, de praktijkervaring is aanwezig en de planten zelf zijn aanwezig. Wat er nu nog nodig is zijn mensen die voedselbossen willen realiseren in hun eigen buurt.  Daarom deze oproep naar voedselboswachters.

Wie wil helpen met het aanleggen en beheren van voedselbossen in de eigen omgeving? Wie wil samenwerken met andere geïnteresseerden en ervaringsdeskundigen om zo gezamenlijk meer eetbare bostuinen te realiseren?

Mensen kunnen zich aanmelden op dit google doc formulier en hier kunnen ze ook kijken of er al andere geinteresseerden in hun buurt zijn. Als die er zijn wees dan niet bang contact met die mensen op te nemen.

duindoornHeb je interesse om zelf voedselboswachter te worden? Begin met het aanleggen van een voedselbos in je eigen omgeving.
Tips bij het zoeken en vinden van grond voor je project
Eetbare planten en paddenstoelen database om een overzicht te krijgen van welke planten je in welke lagen kunt planten
Ruil/ontvang/stek planten voor het voedselbos

Overgenomen van de website van Permacultuur Nederland.