ASEED Europe (Actie voor Solidariteit, Gelijkheid, Milieu en Diversiteit) is een internationale campagneorganisatie. Wij hechten belang aan het betrekken van jongeren in basisdemocratische activiteiten. ASEED Europe wil de structurele oorzaken van milieuproblemen en sociale onrechtvaardigheid aanpakken.

Wij doen dit door middel van campagnes tegen multinationale ondernemingen en hun nationale en internationale invloedsferen en machtsinstrumenten. Tegelijkertijd promoten wij duurzame alternatieven. Momenteel focust ASEED Europe op de mondiale voedselketen: de achteruitgang van de biodiversiteit in de landbouw en de beschikbaarheid van zaden, genetische manipulatie en toenemende machtspositie van grote internationale agro-/biotechbedrijven. In het recente verleden hebben we ons bezig gehouden met de massale productie en importen van soja, agrobrandstoffen, vleesconsumptie, klimaatverandering en internationale financiële en handelsinstellingen.

ASEED is in 1991 door jongeren opgericht in reactie op de milieutop van de Verenigde Naties in Rio de Janeiro om meer samenwerking te bevorderen tussen jongerenorganisaties die wereldwijd werken aan milieu en sociale gerechtigheid. Vanaf 1992 groeide het gedecentraliseerde ASEED-netwerk en werden er regionale “knooppunten” gevormd in Europa, Azie, Noord-Amerika, Afrika, Latijns-Amerika en Japan. Elke netwerkknoop zette eigen activiteiten op die groepen en individuen in hun regio samenbrachten. Sindsdien hebben de netwerkknopen onafhankelijk van elkaar hun eigen manier van werken ontwikkeld.

ASEED Europe werkt met ongeveer 6 mensen vanuit het interactieve kantoor in Amsterdam in samenwerking met verschillende organisaties en personen in Europa en de rest van de wereld aan de volgende doelstellingen:

  • het initiëren en coördineren van campagnes en acties over milieu, ontwikkeling en sociale thema’s,
  • het voeren van discussies en verspreiden van informatie over deze thema’s,
  • het ondersteunen van plaatselijke en regionale organisaties door samenwerking, en het delen van informatie en vaardigheden, netwerken en samenwerking met andere internationale organisaties,
  • projecten voorbereiden en organiseren vanuit het ASEED Europe kantoor.

Meer over ASEEDs doelstellingen is te vinden in ons ‘mission statement‘ en ‘safer space policy‘.
world-unmasquerade400-72