Home » Zaden » Zaden - Achtergrond » Inzet voor vrij zaaigoed in Colombia

Inzet voor vrij zaaigoed in Colombia

Sinds drie jaar werken de coöperaties van Longo maï nauw samen met het netwerk ‘Guardianes de Semillas de Vida – beschermers van zaden van het leven’ in Colombia. In de hier gepubliceerde brief schrijft Alba over de activiteiten van het netwerk en de moeilijke omstandigheden ter plaatse.

Ik schrijf jullie vanuit Colombia om jullie op de hoogte te houden. De laatste tijd moeten we steeds vaker moeilijke situaties het hoofd bieden die te maken hebben met de ondertekende vredesverdragen tussen de regering en de FARC. Op dit moment wordt er druk van alle kanten uitgeoefend. Veel aanvoerders en verdedigers van mensenrechten en milieu zijn vermoord. Veel anderen worden bedreigd of gearresteerd. De gebieden die de FARC heeft verlaten, zijn opnieuw bezet door andere gewapende groepen. De angst en de onzekerheid voelen we overal.

We zetten ons ervoor in zaaigoed van oude, regionale soorten te behouden en te vermeerderen. Dat is voor ons een belangrijke bouwsteen om ons land in vrede op te bouwen. Af en toe mag het ons onbelangrijk toeschijnen, dit werk heeft ook invloed gehad op sociale en politieke bewegingen die in naam van de vrede opereren. We weten dat we moeilijke tijden tegemoet gaan en dat het politieke klimaat verandert. We hebben ook te maken gehad met de overstroming (die echt geen ‘natuurlijke catastrofe’ was zoals ze werd genoemd) in de stad Mocoa-Narino. Al die beelden die de wereld rondgingen! We hebben in dit gebied medewerkers en we hebben ons best gedaan eerste hulp te verlenen. Op dit moment sturen we vooral zaaigoed voor de boeren daar.

Omdat ons werk nooit ophoudt, zijn we nog altijd bezig met het behouden van zaaigoed (maïs in het bijzonder), de bescherming van water en bodem, het werken met de kinderen die ons zaaigoed zullen erven, cursussen over zaaigoed- productie, ecologische landbouw, et cetera.

Het accent ligt bij de toename van de zaaigoedproductie en de opslagcapaciteit in het verdeelcentrum van Pasto. We hebben ook de vele maïssoorten vermeerderd die we getest hebben op besmetting met genetisch gemanipuleerde soorten. Zo konden we 300 kg zaaigoed voorschieten en 60 kg weggeven. Op nationaal niveau maken we deel uit van het netwerk voor vrije zaden in Colombia. In dit kader werken we mee aan de oprichting van een observatiecentrum om ggo’s en de mogelijke besmetting van autochtone maïssoorten op te sporen. Ook verliezen we de zaaigoedwetgeving niet uit het oog, om de vrijheid van onze zaden ook in toekomst te garanderen.

In Narino zijn we bezig met de voorbereidingen voor een referendum om de gemeente San Lorenzo uit te roepen tot territorium zonder genetisch gemanipuleerde gewassen. Daarvoor verzamelen we handtekeningen, houden we openbare bijeenkomsten en geven we interviews aan radio- en lokale TV-stations. In de Cauca doen we hetzelfde, zodat de indio-overheid deze verklaring opneemt in hun ‘Plan de Vida’ (levensplan) dat ze elke zes jaar aannemen. Voor al deze activiteiten kunnen we hulp gebruiken in vorm van geld, publiciteit en druk op de overheid.

Alba Marleny Portillo Calvache

Red de Guardianes de Semillas de Vida (Netwerk van Beschermers van zaden van het leven)

Dit artikel verscheen eerder in ‘Nieuws uit Longo maï 124‘.