Home » ASEED general information » Vacancies » 📢  ASEED is seeking volunteers for this year’s Food Autonomy Festival #8! 📢

📢  ASEED is seeking volunteers for this year’s Food Autonomy Festival #8! 📢

[klik hier om naar de Nederlandse vertaling te gaan]

Would you like to participate in this year’s edition of the FAF? Are you motivated to take an active part in organization of the festival? Do you have a couple of spare hours or days to help out? Then join us between 21-23 of June at ADM Noord in Amsterdam as a volunteer!

We are currently seeking volunteers for five different teams: Awareness, First-aid, Logistics, Kitchen, and Translation.
The tasks for each of the groups are the following:


🌱 Awareness (10 people/shifts):

 • Handle conflicts that might arise, such as instances of discrimination
 • Be visible, approachable and attentive, being there for people who might need support
 • Work with an awareness buddy who will be at a shift with you

Disclaimer: we are not asking you to take on professional level mediation, care work or therapy, we are just volunteers
The conflict & awareness training session will be Sunday, June 9th 11:00-17:00 at MKZ Amsterdam.


⛑️ First-aid:

 • Offering first-aid care if needed
 • You must have an active EHBO certificate
 • There will be a cabin for first-aid care and all the materials will be provided
 • Amsterdam Street Medics will also be part of the first-aid team
 • THIS IS A PAID VOLUNTEER ROLE! (for more info, leave a note when you sign up through the form, or email us)


🏃 Logistics:

 • Build up and down of the festival facilities
 • Transportation of equipment
 • Cleaning of the facilities
 • Technological support of the audio or video equipment


🧑‍🍳 Kitchen (36 people/shifts):

 • Assisting with cooking duties at the festival
 • Cutting vegetables
 • Serving food to lovely people
 • Dishwashing


🙋 Translation:

 • Providing (whisper) translation from Dutch to English and vice versa during festival events


🤸 Facilitator of children’s activities:

 • Be present in the kids’ area
 • Facilitate the activities – we have ideas of simple games and activities & we will provide all the materials needed. No specific skills required, but we’d love hear what your skills and preferences are to adapt the program to it
 • The kids’ safety won’t be under your responsibility – we will inform caretakers about this
 • Preferably: previous experience with kids and enjoying children’s games


Volunteering includes participation during the festival duration. Apart from first-aid volunteers, no previous experience or skills are needed for participating. A short training session will be given for the Awareness team on the topic of basic conflict resolution, intersectionality, and anti-oppression.

If you are applying for the Logistics team, please mention which of the tasks would you like to help with, in case you have preferences or specific skills, like drivers license, knowledge of audio equipment.

The working hours are flexible and we can try to work around everyone’s schedule. It is not possible to stay overnight at ADM, so please let us know if you specifically need help finding somewhere to stay (limited spots available).

We are unfortunately unable to financially compensate our volunteers. As a thank you, we will offer free food and some drinks at the festival, as well as a small gift. It is also a great way to engage with ASEED and its surrounding community, and learn valuable skills that can be used for organizing other movements in the future.

📞  Interested?

Fill in this form by the 30th of May (but the sooner, the better!). 
Let us know in case there are any accessibility issues we can help you accommodate. We are very excited to hear from you!


📢  ASEED zoekt voor het Food Autonomy Festival #8 dit jaar! 📢

Wil je dit jaar meedoen met de FAF? Ben je gemotiveerd om actief deel te nemen aan de organisatie van het festival? Heb je een paar vrije uurtjes of dagen om te helpen? Kom dan tussen 21-23 juni als vrijwilliger naar ADM Noord in Amsterdam!

We zoeken momenteel vrijwilligers voor vijf verschillende teams: Bewustwording/awareness, EHBO, Logistiek, Keuken en Vertaling.

De taken voor elk van de groepen zijn de volgende:

🌱 Bewustzijn / awareness (10 personen/diensten):
– Omgaan met conflicten die kunnen ontstaan, zoals gevallen van discriminatie
– Zichtbaar, aanspreekbaar en aandachtig zijn, er zijn voor mensen die steun nodig hebben
– Werk met een awareness buddy die samen met jou een dienst draait
Disclaimer: we vragen je niet om op professioneel niveau te bemiddelen, zorg te verlenen of therapie te geven, we zijn slechts vrijwilligers.
De conflict & bewustwordingstraining is zondag 9 juni 11:00-17:00 uur bij MKZ Amsterdam.

⛑️ Eerste hulp:
– Het bieden van eerste hulp indien nodig
– Je moet een actief EHBO-certificaat hebben
– Er is een cabine voor eerste hulp en alle materialen zijn aanwezig
– Amsterdam Street Medics maken ook deel uit van het EHBO-team
– DIT IS EEN BETAALDE VRIJWILLIGERSROL! (voor meer informatie, laat een berichtje achter wanneer je je aanmeldt via het formulier, of mail ons)

🏃 Logistiek:
– Op- en afbouw van de festivalfaciliteiten
– Transport van materiaal
– Schoonmaken van de faciliteiten
– Technologische ondersteuning van de audio- of videoapparatuur

🧑‍🍳 Keuken (36 personen/ploegen):
– Helpen met koken op het festival
– Groenten snijden
– Eten serveren aan lieve mensen
– Afwassen

🙋 Vertaling:
– Het verzorgen van (fluister)vertaling van Nederlands naar Engels en andersom tijdens festival evenementen

🤸 Facilitator van kinderactiviteiten:
– Aanwezig zijn in het kindergedeelte
– Faciliteer de activiteiten – we hebben ideeën voor eenvoudige spelletjes en activiteiten en we zorgen voor alle benodigde materialen. Geen specifieke vaardigheden vereist, maar we horen graag wat je vaardigheden en voorkeuren zijn om het programma daarop aan te passen.
– De veiligheid van de kinderen valt niet onder jouw verantwoordelijkheid – we zullen verzorgers hierover informeren
– Bij voorkeur: ervaring met kinderen en plezier in kinderspelletjes

Vrijwilligerswerk omvat deelname tijdens de duur van het festival. Behalve EHBO-vrijwilligers is er geen voorkennis of vaardigheden nodig om deel te nemen. Er zal een korte training worden gegeven voor het awareness team over basis conflictoplossing, intersectionaliteit en anti-onderdrukking.

Als je je aanmeldt voor het logistiek team, geef dan aan met welke taken je zou willen helpen, voor het geval je voorkeuren of specifieke vaardigheden hebt, zoals een rijbewijs of kennis van audioapparatuur.

De werktijden zijn flexibel en we kunnen proberen om met ieders schema rekening te houden. Het is niet mogelijk om bij ADM te overnachten, dus laat het ons weten als je specifiek hulp nodig hebt bij het vinden van een plek om te overnachten (beperkt aantal plekken beschikbaar).

We kunnen onze vrijwilligers helaas niet financieel compenseren. Als dank bieden we gratis eten en drinken aan op het festival, evenals een kleine attentie. Het is ook een geweldige manier om betrokken te raken bij ASEED en de omringende gemeenschap, en waardevolle vaardigheden te leren die gebruikt kunnen worden voor het organiseren van andere bewegingen in de toekomst.

📞  Geïnteresseerd?

Stuur ons voor 30 mei een bericht op june@aseed.net (maar hoe eerder, hoe beter!).
Laat het ons weten als er toegankelijkheidsproblemen zijn waar we je mee kunnen helpen. We horen graag van je!