Home » Agriculture and Climate justice » Climate justice - News » Protest at townhall and presentation BioPolder Lutkemeer

Protest at townhall and presentation BioPolder Lutkemeer

[text only available in Dutch] De strijd voor het behoud van de Lutkemeerpolder gaat door. We laten dit vruchtbare akkerbouwgebied ten westen van Amsterdam niet zomaar onder het zand verdwijnen! Komende woensdag (3 oktober) zal er worden ingesproken bij een Amsterdamse commissievergadering. Vooraf zullen we met spandoeken, een groot protestbord en andere attributen ons standpunt nogmaals verkondigen bij de Stopera. Kom ook langs en show je solidariteit en betrokkenheid aan de politici, ambtenaren en passanten!

Op 13:30 begint de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening. Ook hierbij kun je aanwezig zijn om te laten zien dat er meer draagvlak is voor het behoud van de polder met z’n akkers. De Lutkemeer staat niet als punt op de agenda, maar hier kan aan het begin van de vergadering wel over worden ingesproken. Als je snel bent kun jij je ook nog opgeven om in te spreken.

Als alternatief voor een op Schiphol gericht ‘circulair’ bedrijvenpark is er het plan ‘BioPolder Lutkemeer’. Dit plan is al tijdens het actiekamp gepresenteerd en bediscussieerd. We hopen dat ook de gemeenteraadsleden het bekijken en vervolgens kiezen voor lokale duurzame voedselvoorziening in en rond Amsterdam.

Bekijk het plan en lees de argumenten in het PDF-document.