Naam van de organisatie: A SEED Europe (Action for Solidarity, Equality, Environment and Diversity Europe). Meestal wordt de organisatie ASEED genoemd.

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 41212969

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer: 803284342

Post- en bezoekadres: Plantage Doklaan 12a, 1018 CM Amsterdam. (Meer contactgegevens staan op de contactpagina)

Doelstelling ASEED: Op onze website staat onze missie die aangeeft wat we op de langere termijn zouden willen bereiken en hoe we als organisatie willen functioneren.

Hoofdlijnen van het beleidsplan: ASEED Europe – Beleidsplan 2015-1017

Namen en functies van de bestuursleden: Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Anne Jessica Assehn – Voorzitter – in het bestuur sinds 4 juli 2007
Johanna Katharina Jäger – Penningmeester – in het bestuur sinds 31 oktober 2006
Tjerk Dalhuisen – Secretaris – in het bestuur sinds 27 oktober 2014.
Het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar activiteiten, maar krijgt wel reiskostenvergoeding voor het bijwonen van de bestuursvergaderingen die twee keer per jaar plaatsvinden.

Beloningsbeleid: werknemers bij ASEED krijgen het minimumloon volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Bestuursleden doen hun werk geheel vrijwillig.

Verslag van ASEED activiteiten: Bijna al ASEEDs activiteiten en campagnes zijn te volgen op onze website. Daarnaast hebben we een aantal beknopte jaarverslagen: 2007| 2008 | 2009-2010 | 2014 | 2015201620172018

Financiële verantwoording: voor de liefhebber hebben we hier de financiële overzichten van 2012, 2013, 20142015, 2016, 2017, 2018, 20192020 / 2020 en 2021 / 2021 online.