Home » Food Sovereignty » Food Sovereignty - News » Save De Boterbloem and keep the agriculture in Amsterdam

Save De Boterbloem and keep the agriculture in Amsterdam

[This article about a threatened organic farm in Amsterdam only exists in Dutch] Aan de westelijke rand van Amsterdam ligt nog één akkerbouwbedrijf: De Boterbloem. Al generaties lang wordt hier door de familie Hoogendam op vruchtbare kleigrond voedsel verbouwd. De laatste decennia gebeurde dat ook nog eens biologisch. Nu wordt de boerderij echter ernstig bedreigd door een projectontwikkelaar, in handen van lokale overheden, die er een bedrijventerrein van wil maken. Toch vreemd in een tijd dat lokaal voedsel trendy is en de gemeente Amsterdam de mond vol heeft van duurzaamheid en stadslandbouw.

In juli kreeg eigenaresse Trijntje Hoogendam het bericht van de Schiphol Area Development Company (SADC) dat de grond per 1 november schoon opgeleverd moest worden om te beginnen met de aanleg van fase 2 van het bedrijventerrein Lutkemeer III. Dit terwijl de eerste fase van dit terrein nog lang niet vol is. En in 2009 had het stadsdeel Osdorp nog laten weten niet met de aanleg van fase 2 te willen beginnen voor fase 1 vol is. Een probleem is dat het grootste deel van het bouwland al sinds 1953 eigendom is van de gemeente Amsterdam en dat een aantal jaar geleden in het bestemmingsplan Luttemeer de bestemming van de velden van akkerbouw is veranderd in bedrijventerrein.
SADC zegt nog wel om de tafel te zitten met De Boterbloem. Ze zien nog wel toekomst voor De Boterbloem: het erf kan behouden blijven en een stadslandbouwfunctie krijgen. Maar dan wel landbouw zonder land. Trijntje ziet het echter niet zitten om het gras van het bedrijventerrein te mogen maaien.

De SADC, dat in feite een overheidsbedrijf is met de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland en Schiphol als aandeelhouders, maakt het in zijn uitleg over het project wel erg bont. Goed om even wat van hun leugens en mooipraterij te ontkrachten:

  • “Fase 1 van dit business park is bijna uitverkocht” – in werkelijkheid zijn nog slechts 12 van de 17 kavels bebouwd. De bedrijfsverzamelgebouwen in het midden van het terrein staan voor een groot deel leeg.
  • Onder de brutale kop ‘Circulaire ontwikkeling, duurzaamheid, ecologie, landbouw en natuur’ staat het volgende: “Daarbij is het nieuwe business park een schakel tussen stad en natuur (met de Tuinen van West) … “ – hoezo is een bedrijvenpark een schakel tussen stad en natuur?
  • “Om de huidige functies met landbouw, natuur en ecologie goed in te passen ontwikkelen SADC en de gemeente dit gebied toekomstbestendig, duurzaam en circulair, volgens de nieuwste circulaire principes, die er kort gezegd op neer komen dat er waarde wordt toegevoegd aan de leefomgeving.” – Landbouw en natuur inpassen door de laatste biologische akkers te vervangen door een bedrijventerrein? Wat voor waarde wordt er eigenlijk toegevoegd? Circulair lijkt het nieuwe toverwoord zonder uit te leggen wat dit betekent. Een duurzaam familiebedrijf dat voedsel voor de stad produceert is kennelijk niet circulair genoeg.

Stadslandbouw en lokaal geproduceerd voedsel staan volop in de belangstelling. Ook de gemeente Amsterdam zegt hier welwillend tegenover te staan. En soms biedt dit mogelijkheden. Bij de Tuinen van West, iets ten noorden van De Boterbloem kan van alles; er worden biologische boomgaarden en tuinderijtjes aangelegd en de gemeente is hier maar wat trots op. Dan is het wel crue dat een mooi project dat al 100 jaar lokaal voedsel produceert en zeer geliefd is bij de buurt opzij wordt geveegd door diezelfde gemeente.

Op zijn website probeert de SADC er nog een mooie draai aan te geven door uit te leggen dat als er op de plek van die akkers bedrijven komen er elders meer ruimte komt voor woningbouw. En welke Amsterdammer wil er nu niet meer woningbouw? Dit is echter een vals argument. Het gaat gewoon om het aantrekken van meer bedrijvigheid rond Schiphol. Meer bedrijven en industrie zorgen voor meer luchtvaart en meer luchtvaart is weer goed voor die bedrijvigheid. Maar was er niet iets met klimaatverandering? Probeert niet ook Nederland de CO2-uitstoot terug te dringen? Dan zou je dit soort ontwikkelingen toch juist moeten tegengaan? Of slaat ‘circulair’ om cirkelende vliegtuigen? Je kunt beter wat startbanen sluiten en de vrijgekomen ruimte gebruiken voor een duurzame voedselproductie, en vooruit, ook nog wat woningbouw. Dan kan ook De Boterbloem gewoon blijven.

Zo lang de akkers er nog zijn is de strijd nog niet verloren. Inmiddels is duidelijk dat ze hun land niet per 1 november kwijt zijn. Volgend voorjaar wordt er gewoon weer ingezaaid. Maar de SADC gaat er nog steeds vanuit dat de eerste kavels in 2019 kunnen worden uitgegeven. Het is dus wel belangrijk om druk uit te oefenen op de diverse overheden en andere betrokken instanties.

  • Geef meer bekendheid aan dit verhaal en zorg dat de politici en bestuurders hier niet mee weg kunnen komen.
  • Er is weer een nieuwe petitie om te ondertekenen: deboterbloem.petities.nl
  • Bij De Boterbloem zijn op het moment protestkaarten te verkrijgen om naar de SADC of de gemeente Amsterdam te versturen.
  • En ga er eens langs om je solidariteit te tonen, en natuurlijk om lekkere aardappels, pompoen en andere groente te kopen.

Adres van De Boterbloem: Lutkemeerweg 262, Amsterdam

Je kunt ook hun juridische strijd steunen dor geld over te maken op rekeningnummer NL14 TRIO 0198497288 t.n.v. De Boterbloem, o.v.v. ‘Juridisch’.

Zie ook het artikel ‘De enige biologische boerderij van Amsterdam moet het veld ruimen voor businesspark‘ op Oneworld. (van deze webpagina komen ook de gebruikte foto’s.)

Facebookpagina van De Boterbloem: https://nl-nl.facebook.com/BoerderijDeBoterbloemAmsterdam (hun website is helaas wat verouderd)

Bericht van SADC over de aanleg van fase 2: ‘Start ontwikkeling fase 2 van Business Park Amsterdam Osdorp‘.